Transformeren

kdenlive2304_effects-transform

Beschrijving

Dit effect/filter biedt een tegelijk transformeren en samenstellen van de clip .

Parameters

Parameter

Waarde

Beschrijving

Compositing

Selectie

Definieert welke compositiebewerking uitgevoerd zal worden. Zie onderstaand voor beschikbare opties.

Vervorm

Omschakelen

Indien geactiveerd, biedt het niet-uniform uitrekken van de clip

Draaien om het centrum

Omschakelen

Indien geactiveerd, doet de draaiing vanuit het centrum, anders vanuit de hoek linksboven

X / Y / W / H / grootte

Diverse

Dit is waar de action is voor de transformatie

Rotatie

Geheel getal

Hoek voor draaiing. Op on the rotate icon klikken verhoogt de waarde met 90 graden. Na bereiken van 360 springt het naar -360 en gaat door met tellen met elke klik.

De volgende selectie-items zijn beschikbaar:

Samenstellen[1]

Alfa menging

Dit is het standaard attribuut dat geen mengen specificeert. De formule voor mengen selecteert eenvoudig de bronkleur.

Plus

Xor

Vermenigvuldigen

De bronkleur wordt vermenigvuldigd met de bestemmingskleur en vervangt de bestemming. De resulterende kleur is altijd minstens even donker als ofwel de bron- of bestemmingskleur. Vermenigvuldigen van elke kleur met zwart resulteert in zwart. Vermenigvuldigen van elke kleur met wit behoudt de originele kleur.

Schermprojectie

Vermenigvuldigt het complement van de waarden van de achtergrond- en bronkleur, maakt het complement van het resultaat. De resulterende kleur is altijd minstens zo licht als een van de twee bijdragende kleuren. Schermprojectie van een kleur met wit produceert wit; schermprojectie met zwart laat de originele kleur ongewijzigd. Het effect is gelijk aan het projecteren van meerdere fotodia’s tegelijk op een enkel scherm.

Overlay

Vermenigvuldigt of projecteert de kleuren als op een scherm, afhankelijk van de waarde van de achtergrondkleur. Bronkleuren liggen over de achtergrond terwijl zijn accentueringen en schaduwen bewaard blijven. De achtergrondkleur wordt niet vervangen naar wordt gemengd met de bronkleur om de lichtheid of donkerte van de achtergrond weer te geven.

Donkerder maken

Selecteert het donkere van de achtergrond- en bronkleuren. De achtergrond wordt vervangen door de bron waar de bron donkerder is; anders blijft deze ongewijzigd.

Lichter maken

Selecteert het lichtere van de achtergrond- en bronkleuren. De achtergrond wordt vervangen door de bron waar de bron lichter is; anders blijft deze ongewijzigd.

Kleurdot

Verheldert de achtergrondkleur om de bronkleur te weer te geven. Schilderen met zwart produceert geen wijzigingen.

Kleur branden

Maakt de achtergrondkleur donkerder om de bronkleur te weer te geven. Schilderen met wit produceert geen wijzigingen.

Hard licht

Vermenigvuldigt of simuleert schermprojectie van de kleuren, afhankelijk van waarde van de waarde van bronkleur. Het effect is gelijk aan schijnen van een harde schijnwerper op de achtergrond.

Zacht licht

Verdonkert of maakt de kleuren lichter, afhankelijk van waarde van de waarde van bronkleur. Het effect is gelijk aan schijnen van een diffuse schijnwerper op de achtergrond.

Verschil

Trekt de donkerste van de twee samenstellende kleuren af van de lichtere kleur. Schilderen met wit inverteert de achtergrondkleur; schilderen met zwart produceert geen wijziging.

Uitsluiting

Produceert een effect gelijkend op dat van de modus Verschil maar lager in contrast. Schilderen met wit inverteert de achtergrondkleur; schilderen met zwart produceert geen wijziging.

Bitsgewijs OF

Bitsgewijs EN

Bitsgewijs XOR

Bitsgewijs NOR

Bitsgewijs NAND

Bitsgewijs niet-XOR

Bestemming in

Bestemming uit

Bitsgewijs:

De alfa van de bovenste track bestuurt de interpolatie tussen de lagere track en de gecombineerde tracks

Bestemming:

Kan gebruikt worden als een masker waar overlappen van niet transparante pixels getekend worden of niet