Effecten en composities

Effecten en composities zijn erg belangrijke componenten in videobewerking. In Kdenlive worden effecten en composities in essentie filters geleverd door frei0r of avfilter (Kdenlive heeft zelf geen ingebouwde effecten of composities).

Effecten worden gebruikt om het uiterlijk te wijzigen of een clip te manipuleren. Bijvoorbeeld, het effect Transformeren biedt het schalen verplaatsen van de clip; het effect Helderheid wijzigt de helderheid van de clip; effecten in de categorie Alfa, Masker en Keying bieden erg specifieke filters voor maskeren of rotoscoping.

Composities worden gebruikt om verschillende visuele elementen uit verschillende bronnen te combineren in een enkele video. In Kdenlive stopt u de verschillende bronnen in tracks in de tijdlijn en gebruikt composities om Kdenlive te vertellen hoe ze te combineren. De compositie Oplossen vaagt de ene clip uit terwijl de ander opkomt gedurende een bepaald aantal frames. Dat is waarom naar composities vaak gerefereerd wordt als naar transities. Houd in gedachten dat terwijl composities erg vaak gebruikt worden om over te gaan van de ene video naar een ander ze gebruikt kunnen worden om artistieke en esthetische effecten te maken bij het combineren van verschillende clips (bijv. Verdonkeren, Lichter maken (Dodge), Branden (Burn)).

Kdenlive heeft twee groepen effecten: Video-effecten en Audio-effecten.

Er zijn verschillende manieren om effecten toe te passen:

 1. Op de clip in de Project-bin, die het effect beschikbaar maakt in alle exemplaren van die clip in de tijdlijn

 2. Op de clip in de tijdlijn, die het effect alleen beschikbaar maakt voort die clip in de tijdlijn op dat punt

 3. Op de track, die het effect toepast op alle clips in die specifieke track

 4. Op Master, die dat effect toepast op alle clips in alle tracks

Notitie

Niet alle effecten kunnen gebruikt worden op het niveau van de track of masterniveau noch wanneer het niet zinvol is.

Tabblad Effecten

Maak het widget Effecten zichtbaar in Menu ‣ Beeld ‣ Effecten.

kdenlive_effects_tab

Widget Effecten van Kdenlive als een tabblad in het gebied van de project-bin

Het widget Effecten heeft zeven besturingspictogrammen die de verschillende categorieën effecten tonen of verbergen:

1 - Hoofdeffecten toont alle video- en audio-effecten (standaard weergave)

2 - Video-effecten toont alle categorieën video-effecten. Deze optie verbergt de categorie Audio-correctie die in de Hoofdeffecten, is en voegt de categorieën Diversen en Beweging toe.

3 - Audio-effecten toont alle categorieën audio-effecten

4 - Aangepaste effecten toont alle effecten die u hebt gemaakt door een effectenstapel op te slaan.

5 - Favoriete effecten toont alle effecten die een vlag kregen als een favoriet effect. Dit is dezelfde lijst die verschijnt bij selecteren van Een effect invoegen uit het rechtsklikmenu van een clip in de tijdlijn of door te klikken in Favoriete effecten in de werkbalk van de tijdlijn.

6 - Effectinformatie tonen schakelt het tonen van de informatie onder de effectenlijst om waar een korte beschrijving van wat het effect doet wordt getoond wanneer het aan staat

7 - Effecten downloaden opent een dialoogvenster waar effectensjablonen in een lijst staan uit de KDE Store

Effect/compositiestack:

Dit widget is ook bekend als het tabblad Eigenschappen omdat het een lijst biedt met alle op de nu geselecteerde clip toegepaste effecten evenals elke instelling of eigenschap van het effect. Als een compositie geselecteerd is zal het widget de instellingen of eigenschappen van de compositie tonen.

effect_stack < effect | compositie > composition_stack

Notitie

Alleen effecten kunne gestapeld worden, composities kunnen dat niet.

Functies voor effect/compositiestapel

kdenlive2304_effects-effect_stack

Effectenstapel van Kdenlive

document-save-all Effect opslaan - opent een dialoogvenster voor het invoeren van en naam voor de effectenstapel waaronder het in de lijst wordt geplaatst in de effectcategorie Aangepast en een opmerking die zal worden getoond in het informatievenster

view-split-left-right Effect vergelijken - splits de Voorbeeldmonitor verticaal om een naast-elkaar vergelijking van de clip te doen met en zonder effecten

visibility Effecten ingeschakeld - schakelt de effectenstapel in of uit. Dit is gelijk aan alle effecten in de effectenstapel uitschakelen.

keyframe-disable verberg/toon keyframes in tijdlijn - schakel het tonen van keyframes in de clip in de tijdlijn in of uit

Wanneer een effect wordt toegepast op een clip in de tijdlijn dan kunt u op de effectknop klikken om de de clipstapel van deze clip in/uit te schakelen. Indien uitgeschakeld is de effectnaam op de clip doorgestreept.

kdenlive2402_effects-effect_stack_disabled

Effectenstapel van Kdenlive uitgeschakeld door te klikken op het effect van de clip

Effectenfuncties

kdenlive2304_effects-effect_panel

Effectenpaneel van Kdenlive

keyframe-disable Verberg/toon keyframes - draait het tonen van de keyframeliniaal uit of aan

visibility Effect uitschakelen - draait het effect uit of aan. Het effect blijft in de stapel maar wordt niet toegepast tijdens afspelen of renderen.

adjustlevels2 Voorinstellingen - opent een lijst met geavanceerde opties om voorinstellingen voor het effect te beheren (bijv. reset het effect naar zijn standaard parameters)

document-save Effect opslaan - opent een dialoogvenster voor het invoeren van en naam voor de effect waaronder het in de lijst wordt geplaatst in de effectcategorie Aangepast en een opmerking die zal worden getoond in het informatievenster

selection-raise Effect omhoog verplaatsen - verplaatst het effect één streepje omhoog in de lijst (effectenvolgorde van boven naar onder is belangrijk)

selection-lower Effect omlaag verplaatsen - verplaatst het effect één streepje omlaag in de lijst (effectenvolgorde van boven naar onder is belangrijk)

edit-delete Effect verwijderen - verwijdert het effect uit de effectenstapel

Een effect toepassen

Waar een effect toe te passen

Een effect kan op vier verschillende niveaus van uw project worden toegepast:

 • u kunt het toepassen op een clip in de tijdlijn: het zal alleen deze clip beïnvloeden

 • u kunt het toepassen op een clip in de project-bin, die het effect beïnvloedt op alle voorkomens van die clip in de tijdlijn

 • u kunt het toepassen op een track: het zal alle clips in deze track beïnvloeden

 • u kunt het toepassen op de master: het zal uw globale uitvoer beïnvloeden

Hoe een effect toe te passen

Om een effect toe te passen op een clip in de project-bin of in de tijdlijn, kunt u er een kiezen uit het Effectentabblad en het tot op de clip verslepen.

U kunt ook dubbelklikken op een effect in het Effectentabblad die het effect toevoegt aan de clip in de project-bin die verschijnt in de clipmonitor. In de tijdlijn voegt het het effect toe aan de clips die zijn geselecteerd. U kunt dus een effect aan verschillende clips in de tijdlijn in een keer toepassen

Een andere methode is het gebruiken van het pictogram favoriteFavorite Effect in de tijdlijnwerkbalk en het effect vandaar selecteren (u voegt een effect toe aan de favoriete effecten door rechtsklikken op het effect in het Effectentabblad en Aan favorieten toevoegen te selecteren).

Als alternatief kunt u Menu ‣ Timeline ‣ Add Effect gebruiken om een effect te selecteren uit de verschillende categorieën en deze toe te voegen aan de geselecteerd(e) clip(s) in de tijdlijn.

En als laatste maar niet als minste kunt u effecten kopiëren met al hun instellingen uit elke clip (tijdlijn of project-bin) en ze plakken op andere clips.

Om een effect toe te passen op een track, zie Trackeffect.

Om een effect toe te passen op de master, zie Mastereffect.

Notitie

Effecten worden altijd toegevoegd onderaan de effectenstapel en omdat de volgorde van effecten belangrijk is kunnen ze opnieuw geordend worden.

Keyframes in effecten

Vele effecten gebruiken het concept “Keyframes”. Keyframes zijn gebruikergedefinieerde punten in uw clip waar u een effect wilt laten beginnen, stoppen of wijzigen. U kunt de parameters instellen voor uw effecten op verschillende waarden op verschillende keyframes en Kdenlive zal dan de parameters geleidelijk wijzigen tussen de twee keyframes zodat tegen de tijd dat de video is gearriveerd bij het volgende keyframe het de parameter zal hebben aangepast om overeen te komen bij dat keyframe. Het interpoleert tussen keyframes.

Typen keyframes, interpolatie

Het pictogram keyframe-interpolatie selecteren voor het selecteren van het type keyframe. Zie Snelstart voor een voorbeeld over maken van keyframes met het RGB-aanpassingseffect.

kdenlive2402_effects-keyframe_panel

Typen keyframe van Kdenlive

De eerste drie keyframes zijn: lineair, discreet en glad (Centripetale Catmull-Rom spline-interpolatie). Dit zijn standaard keyframes. Meer details over keyframes zult u hier vinden.

De volgende tien keyframes zijn keyframes voor uitstrijken waarvan de berekeningen gebaseerd zijn op vergelijkingen van Robert Penners[2].

In het echte leven starten en stoppen objecten niet direct en bewegen bijna nooit met een constante snelheid. Wanneer we een la openen, verplaatsen we het eerst snel en gaan langzamer bij het verder uittrekken. Laat iets op de vloer vallen en het zal eerst versnellen en daarna omhoog stuiteren na de vloer te hebben geraakt.

Keyframes uitstrijken: het linker einde is het begin van de beweging en de segmenten in blauw en groen representeren snellere beweging.

kdenlive2402_effects-ease-bounce
kdenlive2402_effects-ease-cubic
kdenlive2402_effects-ease-exponential
kdenlive2402_effects-ease-circular
kdenlive2402_effects-ease-elastic

Gladjes (afgekeurd): is de gladde Catmull-Rom spline-interpolatie keyframe vóór Kdenlive 24.02.

Keyframeliniaal

De keyframeliniaal heeft zoombalken die het aanpassen van keyframes heel wat gemakkelijker maakt als de duur van de clip relatief lang is en de effectstapelwidget te smal is om alle keyframes netjes uit elkaar te tonen.

Zoombar-effects
keyframe toolbar

Keyframes kunnen gekopieerd en geplakt worden tussen effecten en zelfs over clips. Standaard sneltoetsen Ctrl+C, Ctrl+V

Met keyframes werken in de effectenstapel

Het effectenkeyframepaneel heeft nieuwe pictogrammen, verbeterd pakken van keyframe en nieuwe functies.

move-kf-to-cursor
 1. Het keyframe selecteren dat u wilt verplaatsen

 2. Verplaats de cursor naar de positie waarnaar u het keyframe wilt verplaatsen

 3. Klik op align-horizontal-centerVerplaats geselecteerd keyframe naar cursor

duplicate-keyframe
 1. Het keyframe selecteren dat u wilt dupliceren

 2. Klik op edit-copyKeyframe kopiëren

 3. Verplaats de cursor naar de positie waarnaar u het nieuwe keyframe wilt invoegen

 4. Klik op edit-pasteKeyframe plakken

apply-value-to-selected-kf
 1. Alle keyframes selecteren waarop u de waarde wilt toepassen

 2. Ga naar een van de geselecteerde keyframes en wijzig de waarde(n) zoals u deze wilt

 3. Klik op application-menuOpties en selecteer Huidig waarde van position toepassen op geselecteerde keyframes

 4. Selecteer de parameters die u wilt toepassen en klik op OK

kf-ctrl-select

Selecteer meerder individuele keyframes met Ctrl+Links-click

kf-rubber-select

Selecteer opvolgende keyframes met Shift+Left-click

multiple-kf-move

Meerdere keyframes tegelijk verplaatsen

Typen keyframe

Functies vergemakkelijken zijn gebaseerd op functies vergemakkelijken van Robert Penner: http://robertpenner.com/easing/

Keyframes over effecten uitwisselen

U kunt keyframes importeren en exporteren uit/naar het klembord. Deze functie is niet alleen nuttig om keyframes van de ene clip naar de ander te kopiëren, het kan ook gebruikt worden, bijvoorbeeld, om de resultaten van de bewegingsvolger te kopiëren naar de effect Transformeren.

Om de keyframes te exporteren naar het klembord klik op application-menuOpties in het keyframepaneel[1] en kies Keyframes naar klembord kopiëren.

Import keyframes dialog

Keyframes importeren

Om keyframes te importeren uit het klembord klik op application-menuOpties in het keyframepaneel[1] en kies Keyframes uit klembord importeren. Als u geldige gegevens in uw klembord hebt zult u dit dialoogvenster zien waar u de mapping van de gegevens kunt aanpassen.

In de meeste gevallen voldoen de standaard instellingen. Maar u zou slechts een subset van de gegevens willen kopiëren en misschien, bijvoorbeeld, een waarde van een offset willen invoeren.

Track-effect

kdenlive2304_effects-track_effect

Indicatoren van track-effect

Effecten kunnen toegevoegd worden aan een gehele track die alle clips in die track beïnvloeden. Sleep eenvoudig een effect uit het Effectentabblad naar de kop van de gewenste track of klik op het pictogram tools-wizardTrack-effect en sleep het effect naar de effectenstapel van de track.

Master-effect

Als u audio- of video-effecten wilt toepassen op de gehele video, klik op de knop Master boven de trackkoppen om de mastereffectenstapel te zien waar u effecten kunt toevoegen net als met clips of tracks.

master

Voeg een Sepia-effect toe aan de gehele video

Er zijn specifieke effecten en filters die alleen werken Op master.

Zones met effecten

Effectenzones bieden u het toepassen van effecten op specifieke gebieden van tracks of de tijdlijn. Zones kunnen ingesteld worden met de effectenzonebalk in de tijdlijn of uit het interface in het effectenpaneel.

track-effect-zone

Track-effectzone

timeline-effect-zone

Master-effectzone

Maskereffecten

Deze functie biedt het toepassen van effecten alleen op specifieke gebieden van een clip door maskers te gebruiken. In zijn huidige implementatie vereist het proces drie stappen:

 1. Voeg een van de drie beschikbare maskers toe: Vorm alfa (masker), Rotoscoping (masker) of Alfavormen (masker).

 2. Voeg een effect (of effecten) toe om toegepast te worden op het gemaskeerde gebied.

 3. Voeg het effect Masker toepassen toe om het masker toe te passen op het effects in stap 2

mask

Met Rotoscoping (masker) om het effect Verzadiging toe te passen in slechts één specifiek gebied

U kunt meer dan een masker per clip toepassen door hetzelfde driestaps proces te volgen.

Video-effecten

De video-effecten zijn opgedeeld in de volgende categorieën:

De beschikbare effecten zijn gedefinieerd door .xml bestanden gevonden in .local/share/kdenlive/effects (bijv. /usr/share/kdenlive/effects).

Deze bestanden .xml bevatten de standaard waarden voor de effectparameters. Dus als u de standaard waarden voor de effecten in Kdenlive niet goed vindt, dan kunt u de standaarden wijzigen door deze bestanden .xml.

Zie ook hier voor een alfabetische lijst van effecten en transities.

Geluidseffecten

De audio-effecten zijn opgedeeld in de volgende categorieën:

De beschikbare effecten zijn gedefinieerd door .xml bestanden gevonden in .local/share/kdenlive/effects (bijv. /usr/share/kdenlive/effects).

Deze bestanden .xml bevatten de standaard waarden voor de effectparameters. Dus als u de standaard waarden voor de effecten in Kdenlive niet goed vindt, dan kunt u de standaarden wijzigen door deze bestanden .xml.

Zie ook hier voor een alfabetische lijst van effecten en transities.

Composities

Alfabetische lijst van alle effecten en composities

Audio-hulpmiddelen

Snelheid van video wijzigen (time remapping)

De functie Time Remap biedt aan keyframe om de snelheid van een clip te wijzigen om effecten zoals snelheid versnellen te verkrijgen.

timeremap

Voorbeeld van het gebruik van Time remapping voor versnellen van snelheid

Spraak-naar-tekst

Ondertiteling

Titels

Demo’s van effecten

De volgende drie YouTube video’s tonen de resultaten van een aantal video-effecten beschikbaar in Kdenlive (Spaanse opschriften).

Nog een YouTube video (Engelse opschriften).

Zie ook deze afspeellijst op YouTube van Franz M.P.

Notities