Woordenlijst

Actieve track

Kan clips accepteren. Aangegeven door een geaccentueerd tracknummer.

Afspeelkop

De omgekeerde driehoek in de tijdlijnliniaal. Geeft de (afspeel)positie in de tijdlijn. Bepaalt tijdens 3-puntsbewerking waar een clip of clipzone toegevoegd zal worden aan de tijdlijn. Versleep deze om de tijdlijn te boenen.

Audiomixer

Een widget dat VU-meters toont en schuifregelaars heeft om het volume van de respectievelijke audiotracks te besturen. Zie Audio-hulpmiddelen.

Audiotrack

Een track in de tijdlijn die ofwel de audio-stream van een videoclip of een audiobestand zelf bevat

Bewerkingsmodus

Een speciale functie van de projectmonitor. Nodig om in staat te zijn de muis te gebruiken om bepaalde aspecten te manipuleren (bijv. grootte, positie) van sommige effecten (bijv. transformatie, rotoscope). Kan in of uitgeschakeld worden met het pictogram edit-mode in de werkbalk van de projectmonitor.

Bibliotheek

Bevat zaken voor generiek gebruik in projecten. Bijvoorbeeld watermerken, logo’s, lower-thirds, intro’s, enzovoort. Zie De bibliotheek: kopiëren en plakken tussen projecten.

Bin

Zie Project-bin

Chroma
Chrominance

Het signaal gebruikt in videosystemen om de kleurinformatie van het plaatje door te geven. Chrominance wordt gewoonlijk gerepresenteerd als twee-kleurenverschilcomponenten: U (blauwe projectie) = B’ - Y’ (blauwe - luma) en V (rood projectie) = R’ - Y’ (rood - luma). Zie ook YUV.

Clip

In essentie elk bestand met video en/of audio, een eenvoudige afbeelding of iets aangemaakt met Kdenlive, bijv. titelclip, kleurclip, animatie (via Glaxnimate). Een clip kan zich bevinden in de Project-bin of Tijdlijn of naar verwezen worden als het resultaat van een Rendering.

Clipmonitor

De Clipmonitor speelt de clip die nu geselecteerd is in de Project-bin. Zie Monitors en overlay.

CMYK

Een subtractive color model gebaseerd op het CMY kleurmodel gebruikt bij printen. De afkorting verwijst naar de vier gebruikte inktplaten: cyan, magenta, geel en key (zwart).

Codec

Afkorting voor coder/decoder. Is een hardware- of software-gebaseerd proces dat grote hoeveelheden gegevens comprimeert of de-comprimeert. Voorbeelden zijn MPEG, H.264, VP8/VP9, Apple ProRes. Niet te verwarren met container.

Codering overzetten

Converteert een video- or audioclip van het ene formaat naar het ander. Is nodig (en automatisch voorgesteld bij laden in de project-bin) voor bestanden die niet in een vriendelijk te bewerken formaat zijn. Zie Opnieuw coderen.

Compositie

Wordt ook naar verwezen als een transitie, het combineert minstens twee invoer:term:clips<clip> tot één uitvoerclip. Composities kunnen niet gestapeld worden.

Container
Containerformaat

Een type bestand dat meerdere (gecomprimeerde) gegevens omhult streams in één bestand (wrapper), gewoonlijk samen met metagegevens voor certificering of verdere detaillering van de ingebedde streams. Voorbeelden zijn Matroska (.mkv), OGG (.ogg), MPEG-4 (.mp4), AVI.

Crash

Het exemplaar toen u zich realiseerde dat u uw project voor minstens twee uur niet had opgeslagen en gewerkt had aan de moeilijkste bewerkingen. Zie backup.

Dakje

Zie Afspeelkop

Dekking

Een maat voor de ondoordringbaarheid van elektromagnetische of andersoortige straling, speciaal zichtbaar licht. Een object dat geen zichtbaar licht doorlaat is volledig ondoorzichting of heeft 100% dekking.

Dempen

Tijdelijk een video- of audiotrack uitschakelen.

Dynamische tekst

Een effect dat toegepast kan worden op een clip, track of op master om over de video te leggen met specifieke informatie. Beschikbare trefwoorden zijn: tijdcode, frame, bestandsgegevens, datum lokaal bestand, framesnelheid van bron, codec van bron, bitsnelheid van bron, bronbreedte, bronhoogte, toelichting op bron

Effect

Wordt ook naar verwezen als een filter, een effect wordt gebruikt om change het uiterlijk, grootte of positie van een clip te wijzigen. De meeste effecten hebben keyframe-mogelijkheden. Meer dan één effect kan gebruikt worden o dezelfde clip (stapelen). In dat geval worden effecten van boven naar beneden verwerkt, dus is volgorde belangrijk. Zie Effect/compositiestack:.

Exporteren

Zie Rendering

Filter

Kdenlive gebruikt filters uit avfilter en frei0r om frames te wijzigen. Zie effect.

FPS
Frames per seconde
Framesnelheid

De framesnelheid uitgedrukt in frames per seconde of FPS is typisch de frequentie (snelheid) waarmee opvolgende beelden (frames) worden opgenomen of getoond. Een goede frame-rate primer inclusief een lijst met typische framesnelheden voor verschillende typen video is te vinden op techsmith.com.

Gamma
Gamma-correctie

Een beschrijving van de relatie tussen een kleurwaarde en zijn helderheid op een specifiek apparaat. Gammacorrectie is de niet-lineaire bewerking voor coderen en decoderen van lichtheid in video of digitale afbeeldingen naar aanpassen van kleurtonen aan hoe mensen ze zien.

Geneste tijdlijn

Zie Sequentie

Gids

Statische markeringen in de tijdlijn die niet noodzakelijk zich verplaatsen met clips. Niet te verwarren met markeringen. Kan gebruikt worden om gebieden voor renderen en exporteren te definiëren om hoofdstukken voor YouTube video’s te leveren. Zie hulplijnen.

Hamburgermenu
Sandwichmenu

Een manier om rommeligheid te verminderen en echte ruimte op het scherm te sparen. Ziet er uit als dit application-menu. Vervangt de menubalk van Kdenlive. Kan uitgevouwen worden met Ctrl+M.

Histogram

Toont een frequentiehistogram van de lichtkracht van de kleurcomponenten van de the video. Zie Menu Beeld en speciaal Hoe het histogram werkt voor een meer gedetailleerd kijkje onder-de-motorkap.

Hulpmiddel rimpel

Gebruikt bij bewerken. Wijzig de oorspronkelijke duur lip. Vergelijk het met werken met oud filmmateriaal: De strip film wordt verlengd of verkort en door dat te doen verplaatsen de naastgelegen clips zich achterwaarts of voorwaarts. Zie Bewerkingshulpmiddelen voor de tijdlijn.

Hulpmiddel voor onderschuiven

Gebruikt in bewerken. Behoudt de originele duur van de clip. Vergelijk het met werken met oud filmmateriaal: de filmstrip wordt heen en weer versleept onder het gegeven “venster” van de cliplengte. Zie Bewerkingshulpmiddelen voor de tijdlijn

In-punt

Een in-punt definieert het begin van een zone. Een zone kan gedefinieerd worden in de tijdlijn en de projectmonitor (het heeft hetzelfde resultaat) of in de clipmonitor (nuttig om slechts een bepaalde sectie van een clip naar de tijdlijn te verplaatsen). Zie zone voor mogelijk gebruik.

Inactieve track

Kan geen clips accepteren. Aangegeven door een grijs tracknummer.

Indeling

Een speciale manier waarop widgets worden gearrangeerd op het scherm om verschillende werkmethoden of taken te ondersteunen. Kdenlive kan verschillende indelingen voor loggen, bewerken, audio- en kleur opslaan. Zie Indeling van werkruimte.

Interlaced
Interleave

Een techniek om de waargenomen framesnelheid van een video te verdubbelen zonder extra bandbreedte te gebruiken. Vergelijk progressief. Zie dit Wikipedia artikel over Interlaced Video.

Jog Shuttle

Een extern apparaat dat videobewerking verbetert door een draaiknop te gebruiken om te boenen in de tijdlijn en levert een speciaal toetsenbord voor acties zoals knippen, invoegen, verwijderen, onderschuiven en rimpel bewerking, etc. Het kan gebruikt worden met Kdenlive en geconfigureerd in Menu ‣ Instellingen ‣ Kdenlive configureren ‣ JogShuttle. Zie Instellingen.

KDE Store

Een online app store waar gebruikers bestanden zoals luma’s voor wipes, voorinstellingen voor renderen, titelsjablonen, bibliotheekclips en zelfs projectbestanden kunnen uploaden. Zie Tabblad Effecten pictogram #7.

Kelvin

Kelvin is de basis eenheid van temperatuur in het Internationale Systeem van Eenheden (SI). Het wordt ook gebruikt als een maat voor de kleurtemperatuur van lichtbronnen. Waar verhaal: een natuurkundige koelde zichzelf af tot 273,15 K. Hij was 0K.

Keyframe

Definieert het frame in een clip waar iets begint of wijzigt. De meeste effecten hebben keyframes om wijzigingen gedurende een tijd te bieden. Bijvoorbeeld, de X en Y coördinaten van het effect Transformeren kunnen met keyframe werken om een clip over het scherm te verplaatsen. Zie Met keyframes werken in de effectenstapel.

Kleur

In de kleurentheorie is een tint een mengsel van een kleur met wit, waarmee de lichtheid wordt vergroot. Vergelijk schaduw, hue (tint) en verzadiging.

Kleur en afbeeldingscorrectie

Een categorie effecten en filters om de kleurencomponenten van de clip te filteren of aan te passen.

Kleurcorrectie

Het proces van correctie van kleurproblemen en opnamen er zo natuurlijk mogelijk laten uitzien. Het idee is de afbeeldingen er uit laten zien zoals het menselijk oog ze zou zien in de echte wereld.

Kleuring geven

Het proces van het consistent maken van kleurtonen door de gehele film om het een specifiek esthetisch uiterlijk en stijl te geven.

Kleurmatrix

Beschrijft het balanceren van verschillende delen van het kleurenspectrum om een accurate representatie voor opname te maken. Door de eigenschappen van de kleurenmatrix aan te passen kunt u dingen doen zoals het verschuiven van de witbalans, het kleurenpalet wijzigen, kleuren aanpassen voor afwijkingen in de bron.

Kleurruimte

Een kleurruimte is een specifieke organisatie van kleuren. Het is een nuttig conceptueel hulpmiddel voor het begrijpen van de kleurmogelijkheden van een specifiek apparaat of digitaal bestand. Bij het proberen kleur op een ander apparaat te reproduceren, kunnen kleurruimten tonen of schaduw/oplichtende details en kleur verzadiging behouden kunnen blijven en met hoeveel voor elk een compromis gevonden kan worden. Zie dit artikel over color space in Wikipedia.

Kwaliteit, aangepast

Een instelling in de dialoog renderen voor de sectie Meer opties om de kwaliteit van de gerenderde video te besturen.

Lichtheid

Ook genaamd helderheid, lichtheid is de hoeveelheid wit of zwart gemengd met de kleur. Lichtheid is meer een subjectieve maat voor waargenomen licht, terwijl helderheid een absolute maat is van uitgezonden of gereflecteerd licht van een object. Vergelijk tint en schaduw.

Luma
Lichtkracht

Representeert de helderheid van een afbeelding of video. Luma gaat typisch gepaard met chrominantie. Luma representeert het achromatische (bekend als zwart-wit) afbeelding, terwijl de chroma-componenten de kleurinformatie representeren.

Markeringen

Behoren tot de clip waarin/voor ze zijn aangemaakt en gaan erin mee. Wijzigingen aan een markering zijn van toepassing op alle kopieën van de clip in de tijdlijn. Zie Markeringen.

Masker

Een gebied om delen van een afbeelding te blokkeren. Kan gebruikt worden om een effect alleen toe te passen op het maskergebied (zie Masker toepassen) of om een onderliggende clip te hebben die doorschijnt (zie Rotoscopy, Alfa-vormen, Vorm alfa en Rechthoekig alfa-masker).

Master
Master-effect

Een speciale effectstapel die wordt toegepast op alle clips in alle tracks.

Master audio

Het volume van alle audiotracks bij mengen in één tijdens renderen. Zie Audio-hulpmiddelen.

Mediabrowser

Biedt het gemakkelijk bladeren in het bestandssysteem en bekijken van mediaclips en andere zaken voor importeren in de Project-bin. Een widget dat in of uitgeschakeld kan worden via Menu ‣ Beeld ‣ Mediabrowser. Zie Mediabrowser.

MELT
melt

Melt is ontwikkeld als een testhulpmiddel voor het MLT-framework. Zo u wilt, Kdenlive is een front-end voor melt die .mlt XML-bestanden schrijft die de bewerkingspunten en overgangen codeert. Het roept daarna melt aan om de video te renderen. Zie Veel voorkomende vragen.

Mengingen

Zie Same-track Transition

Miniatuur

Een kleine afbeelding die een veel grotere afbeelding representeert. Gebruikt in de tijdlijn aan het begin en einde van een clip. Zie Video miniaturen tonen.

Monitor

Een apparaat om een videosignaal op te tonen. Kdenlive gebruikt een Clipmonitor om clips af te spelen die zijn geselecteerd in de project-bin en Projectmonitor om clips in de tijdlijn af te spelen. Monitor is widget dat aan of uitgeschakeld kan worden via Menu ‣ Beeld. Zie Monitors.

MOVIT

Een bibliotheek voor hoge kwaliteit, hoge presentatie videofilters. Is nodig om GPU-ondersteund kijken en afspelen in te schakelen. Zie Afspelen in Menu ‣ Instellingen ‣ Kdenlive configureren.

Nuance

Betekent een graad van lichtheid, donkerheid of sterkte van een kleur. Vergelijk verzadiging, tint en schaduw.

Oefening

Een stap-voor-stap instructie om en functie, hulpmiddel, effect of combinatie van deze te gebruiken om een bepaalt resultaat te bereiken. Vaak gecreëerd als een video met commentaar of gewoon tekst met uitleg. Er zijn vele inleidingen voor Kdenlive beschikbaar via een eenvoudige zoekopdracht in Google of YouTube.

Oprollen

In kleurentheorie is een schaduw een mengsel van een kleur met zwart, met toenemende donkerheid. Vergelijk tint, nuance en verzadiging.

Overgang

Een Uitvegen of Oplossen van een compositie tussen twee overlappende clips.

Overlay

Clip- en Projectmonitor kunnen een overlay hebben die helpt met bewerken. Zweef met de muis boven de hete zone van de respectievelijke monitor (standaard is de hoek rechtsboven) en klik op het rasterpictogram om de beschikbare patronen te doorlopen. Verschillend van Dynamische tekst en video-overlay.

Pictogram

Een grafische representatie van een actie, functie, optie of status.

Poster maken
Poster maken

Is de conversie van een continue gradatie van toon of kleur naar verschillende gebieden met minder tonen of kleuren, veroorzaakt abrupte wijzigingen van de ene toon of kleur naar de andere. De term komt van het proces van posters maken. Het effect is het meest zichtbaar wanneer een JPEG-afbeelding met miljoenen kleuren geconverteerd wordt naar het GIF formaat met slechts 256 kleuren.

Profiel

Voor renderen zie voorinstelling, voor project zie projectinstellingen

Progressief

Een formaat voor tonen, opslaan of overdragen van video waarin alle lijnen van elk frame in volgorde worden getekend. De ‘p’ in 1080p geeft aan dat het formaat de progressieve scan gebruikt, d.w.z. de lijnen van frames zijn niet interlaced.

Project

De som van alle bezittingen, clips, tracks, effecten, transities, composities en instellingen, hun plaatsing in de tijdlijn en verwijzingen naar alle bronmaterialen inclusief hun proxy werkkopieën. Het projectbestand is geassocieerd met een werkmap waar Kdenlive proxies en miniaturen in genereert.

Project-bin

Geeft een lijst met alle clips en zaken die geassocieerd zijn met het project. Wordt naar verwezen als de ‘Projectboom’ in eerdere versies. Zie De project-bin.

Projectinstellingen

Definieert het formaat (dimensies, beeldverhouding, instelling frames-per-seconde) van het project via de keuze van profiel of voorinstelling, welke werkmap te gebruiken, hoeveel video- en audiotracks er initieel zijn en welk profiel te gebruiken voor voorbeelden. Slaat metagegevens voor uw project op (bijv. titel, auteur, copyrightinformatie). Zie Projectprofielen beheren.

Projectmonitor

De Projectmonitor speelt clips geselecteerd in de tijdlijn of eenvoudig het project.

Proxy

Een lichtgewicht versie van de originele clip. Gebruikt om bewerken en speciaal afspelen gemakkelijker en gladder te maken. Zie Proxy Clip.

Radio Button

Gebruikt om één optie te selecteren en slechts één optie uit een lijst met opties. Zoals in vroeger op een radio om een voorgeprogrammeerd station te selecteren: druk op de knop van het station en de eerder ingedrukte knop springt omhoog.

Renderen

Wordt ook naar verwezen als ‘Exporteren’. Het proces van opslaan van de bewerkte clips in een enkele volledige videoclip. Zie Renderen.

Renderprofiel

Zie Voorinstelling

Reservekopie

Kdenlive maakt reservekopiebestanden voor het huidige project. Ze worden opgeslagen in een speciale map. Zie reservekopiewidget.

Sequentie

Geïntroduceerd in versie 23.04.0, een sequentie is in de basis een tijdlijn. Sequenties zijn onderdeel van een project maar kunnen onafhankelijk gerenderd worden. Een project kan meerdere sequenties hebben (dus de alias ‘geneste tijdlijnen’). Zie sequentie.

Snelheid van video wijzigen (time remapping)

Een speciaal widget dat de snelheid van een keyframe van een clip verandert om effecten zoals snelheid versnellen te verkrijgen. Zie Snelheid van video wijzigen (time remapping).

Snelheid wijzigen

Zie Snelheid van video wijzigen (time remapping)

Stapel

De lijst met op de clip, track of master toegepaste effecten. Een effectenstapel wordt van boven naar onder verwerkt, dus volgorde is belangrijk. Zie Effect/compositiestack:.

Stream

Een onderdeel van een (gecodeerd) mediabestand die ofwel video of audio gegevens bevat. Gebruik een hulpmiddel zoals ffprobe om mediabestanden te onderzoeken.

Tekstballon

Een klein venster met meer informatie over een functie die verschijnt wanneer de muis boven een pictogram of knop zweeft. Druk op Shift om nog meer details te krijgen (niet beschikbaar voor alle functies).

Temperatuur
Kleurtemperatuur

Een parameter die de kleur van de zichtbare lichtbron beschrijft. Deze wordt gemeten in Kelvins (K). De reeks is van 1.000K tot 10.000K waar lagere temperaturen als “warm” worden beschouwd en hogere temperaturen als “koel”. Zie dit artikel over color temperature.

Thema

Een set kleuren, pictogrammen, lettertypen en andere instellingen om het uiterlijk van een applicatie of bureaublad te wijzigen. Kan ingesteld worden met Menu ‣ Instellingen ‣ Kleurenschema.

Tijdlijn

Het centrale deel van Kdenlive. Dit is waar alle bewerking plaatsvindt. Bevat een chronologische sequentie van de clips en de relaties tot elkaar via tracks en composities. Kan gezoomd worden. Zie ook sequentie voor geneste tijdlijnen.

Tijdlijnliniaal

Zit direct boven de tracks en toont de tijdcode-informatie (standaard notatie is hh:mm:ss:ff, kan omgeschakeld worden naar frames) evenals elke nu gedefinieerde tijdlijn:term:zone en/of voorbeeldrenderzone. Zie Tijdlijnliniaal.

Tijdlijnzone

Zie Zone

Titelbalk

Deel van een venster van een widget die extra informatie toont (bijv. naam, titel, actiepictogrammen). U kunt een widget pakken in de titelbalk en het verplaatsen. Zie Widgets verplaatsen.

Track

Bevat verschillende bezittingen in de tijdlijn. Kan individueel gedempt en vergrendeld worden. Kan effect hebben in zijn eigen stapel die toepasselijk is op alle clips in die track. Trackhoogte kan aangepast worden. Tracks kunnen ingevoegd en verwijderd worden. Video tracks accepteren alleen clips met video, afbeeldingen, titel of kleur; audiotracks accepteren pure audioclips of de audiotrack van een videoclip. Er is een relatie tussen video- en audiotracks: Een videoclip met audio stream kan alleen in een track gestopt worden waar er een overeenkomende audiotrack is - V1/A1, V2/A2, V3/A3 enzovoort. Zie Tracks.

Transitie in dezelfde track

Ook bekend als mengen. Een overgang tussen clips op dezelfde track. Zie Mengingen.

Uit-punt

Een uit-punt definieert het einde van een zone. Een zone kan gedefinieerd worden in de tijdlijn en de projectmonitor (het heeft hetzelfde resultaat) of in de clipmonitor (nuttig om slechts een bepaalde sectie van een clip naar de tijdlijn te verplaatsen). Zie zone voor mogelijk gebruik.

Vastklikpunt

Secties in clips waar andere clips aan klikken wanneer “vastklikken” is aangezet. Vastklikpunten omvatten markeringen, hulplijnen, in-punten van zones, uit-punten van zones, transitiestartpunten, clipranden en knippen.

Vegen

Een speciaal type compositie meestal gebruikt als een transitie van de ene clip naar een ander. Zie Compositie - Wipe.

Veldvolgorde

Ook genaamd Velddominantie. Bepaalt in een videostream welk veld van een interlaced videostream het eerst komt. Zie dit artikel over Field Order.

Vergrendelen

Vergrendelt een track voor bewerking. Aangegeven door een gesloten hangslotpictogram.

Verouderd

Verouderd, wordt niet meer gebruikt. Effecten in de categorie Verouderd zijn nog steeds beschikbaar maar worden niet onderhouden en kunnen tot ongewenste resultaten leiden.

Verzadiging

Kleurverzadiging is een graad voor de intensiteit van een kleur in een afbeelding of video. Als verzadiging toeneemt, lijkt de kleur intenser. Vergelijk hue en tint.

Video

Een bezit of bestand met een video:term:stream.

Video-overlay

Extra informatie (bijv. tijdcode) die over het beeld gelegd wordt tijdens het renderproces. Kan geselecteerd worden in de sectie Meer opties van de Renderdialoog.

Videotrack

Een type track die alleen clips met video, afbeelding, titel of kleur accepteert. Heeft een bijbehorende audiotrack nodig om een clip met video en audio:term:stream te accepteren. Zie Tracks.

Vlak

Gebruikt bij kleurcorrectie en toepassing van vervagen op aparte kleurcomponenten met het doel van toepassen van een effect alleen op die component. Kleurcomponenten zijn RGB (Rood, Groen, Blauw) en YUV (lichtkracht(Y), blauwprojectie (U), roodprojectie (V)) , evenals alfa (kanaal).

Voorinstelling

Gebruikt voor rendering om de uitvoerformaat te bepalen (container), codec, afmetingen, beeldverhouding, bitsnelheid en verschillende andere parameters. Zie Profielparameters voor renderen uitgelegd.

Widget

Een samenstelling (samentrekking) van ‘window’ en ‘gadget’ toegekend aan de Amerikaanse toneelschrijver George S. Kaufman in 1924. Een kleine applet als onderdeel van de indeling voor een specifiek hulpmiddel of paneel die op het scherm verplaatst kan worden en vastgezet op specifieke plaatsen om verschillende werkmethoden te accommoderen. Zie Gebruikersinterface.

YCbCr

Een kleurruimte gebruikt voor elke digitale codering van YCbCr geschikt voor video en afbeeldingscompressie en transmissie formaten zoals MPEG en JPEG. Voor meer details wordt verwezen naar de Wikipedia pagina over YCbCr.

YIQ

Kleurruimte gebruikt door het analoge NTSC kleuren TV systeem. Voor meer details zie de Wikipedia pagina over YIQ.

YPbPr

Een kleurruimte gebruikt in video elektronica. Ook geschreven als Y’PbPr of YPBPR. Speciaal gebruikt bij verwijzen naar component videokabels. Voor meer details zie de Wikipedia pagina over YPbPr.

YUV

Een kleurmodel gebruikt om een kleurafbeelding of video die met de perceptie door de mens rekening houdt. Y staat voor de lichtheid, U voor blauwe projecti en V voor rode projectie.

Zone

Een gedefinieerd gebied van een clip of de tijdlijn Gebruik een clipzone om alleen een gedeelte van de clip in de tijdlijn te brengen. Gebruik een tijdlijnzone om alleen dat gedeelte te renderen (zie Geselecteerde zone). Definieer een zone voor voorbeeldrendering (zie Renderen van voorvertoning in de tijdlijn). Een zone is gedefinieerd door instellen van een in-punt en een uit-punt.

Zoomen

Verhoog of verlaag het detailniveau. U kunt de tijdlijn zoomen door de pictogrammen te gebruiken of met Ctrl+wiel. Clip- en Projectmonitor kunnen gezoomd worden door op de pictogrammen in de monitor-overlay te klikken of met Ctrl+wiel.