Menu Beeld

In het menu Beeld bestuurt de widgets die op het scherm verschijnen en wordt gebruikt voor beheer van schermindelingen.

Gebruik de navigatie links om naar de verschillende items te gaan

kdenlive2304_view_menu

Menu Beeld van Kdenlive

Modus Volledig scherm schakelt het hoofdvenster van Kdenlive in en uit modus Volledig scherm.

Merk op: dit moet niet verward worden met F11 die de Project- of Clipmonitor omschakelt in en uit modus volledig scherm.

Titelbalken tonen schakelt het tonen van de titelbalken van de verschillende widgets aan en uit. Schakel het uit als u meer ruimte nodig hebt op uw scherm. Voor sommige widgets hebt u de titelbalk nodig om ze te verplaatsen.

../../_images/kdenlive_show_titles01.webp

Titelbalk

../../_images/kdenlive_show_titles02.webp

Geen titelbalk

Actie zoeken

Dit is een nieuwe functie sinds versie 22.04. Het biedt u het zoeken naar een beschikbaar commando of actie. Voer eenvoudig de zoekterm en selecteer daarna het commando of actie die u wilt uitvoeren. Kdenlive gebruikt vaag zoeken of vooruit zoeken, zodat elk teken dat u typt het zoekresultaat on-the-fly wijzigt.

kdenlive23.04_find_action

Actie zoeken van Kdenlive

Laad indeling

Deze functie laat u wisselen naar een eerder opgeslagen aangepaste indeling van de werkruimte. Meer details zijn beschikbaar in de sectie Indeling van werkruimte van deze documentatie.

kdenlive_load_layout01.webp

Een indeling van een werkruimte wordt geladen

Nadat u een opgeslagen indeling hebt geladen zal die indeling de huidige blijven bij starten van Kdenlive totdat u omschakelt naar een andere opgeslagen indeling of de huidige wijzigt. Als u wijzigingen aanbrengt aan een aangepaste indeling na deze te laden en daarna Kdenlive afsluit, dan zult u niet gevraagd worden om uw wijzigingen naar de genoemde indeling op te slaan. De wijzigingen zullen onthouden worden en de volgende keer dat u Kdenlive start worden toegepast, maar bedenk dat u nu werkt met een indeling zonder naam. Als u de indeling prettig vindt en deze wil behouden, sla deze terug op naar de originele naam of sla deze op als een nieuwe naam.

Indeling opslaan

Deze functie biedt u het opslaan van de indeling van de werkruimte.

kdenlive_save_layout01

De huidige indeling van de werkruimte wordt opgeslagen

In het getoonde voorbeeld zijn nog geen aangepaste indelingen opgeslagen dus hebben ze gewoon label 1 tot 4. Klik op Indeling opslaan als en kies één van de vier gepresenteerde keuzes.

kdenlive_save_layout02

De opgeslagen indeling een naam geven

De dialoog Indeling opslaan verschijnt en u kunt uw aangepaste indeling een naam geven.

Indelingen beheren

Deze functie biedt u het beheren van de opgeslagen indelingen van de werkruimte.

kdenlive2304_manage_layouts

Functie Indelingen beheren van Kdenlive

U kunt de opgeslagen indelingen verwijderen, opnieuw arrangeren, resetten, importeren en exporteren.

Oriëntatie van vastzetgebied

Deze functie bestuurt hoe Kdenlive de indeling van de werkruimte arrangeert:

  • Arrangeer vastzetgebieden in kolommen - widgets kunnen gestapeld worden zoals wasmachine en droger aan beide einden van het scherm en verticaal geschaald onafhankelijk van het gesplitste scherm tussen de Tijdlijn en het gebied erboven

  • Arrangeer vastzetgebieden in rijen - widgets kunnen naast elkaar gezet worden en ze horizontaal schalen beïnvloedt de widgets in de rij erboven niet.

Zie Het interface aanpassen voor meer details en een illustratie.

Audiomixer

Schakelt het widget van de audiomixer aan of uit.

kdenlive2304_audio_mixer

Widget audiomixer van kdenlive

Dit is het hoofdhulpmiddel voor behandeling van audio. Het toont alle audiotracks en een mastervolume.

Voor meer details wordt verwezen naar de sectie Audiomixer van deze documentatie.

Audiospectrum

Schakelt het widget Audiospectrum aan of uit.

kdenlive2304_audio_spectrum

Widget Audiospectrum van Kdenlive

Dit biedt u het monitoren van de audio-eigenschappen van uw clip in detail. De grafiek toont alleen gegevens terwijl de clip speelt in de clip- of projectmonitor.

Het toont een grafiek van de luidheid van de audio (in decibels - verticale as) voor elke audiofrequentie (horizontale as) in het huidige frame.

Clipmonitor

Schakelt het widget van de Clipmonitor aan of uit.

Clip eigenschappen

Schakelt het widget van de Clipeigenschappen aan of uit.

kdenlive2304_clip_properties

Widget Clipeigenschappen van Kdenlive

Het widget Clipeigenschappen toont de eigenschappen van de geselecteerde clip. U kunt sommige van de eigenschappen wijzigen.

Composities

Schakelt het widget Composities aan of uit.

kdenlive2304_compositions

Widget Composities van Kdenlive

Het widget Composities geeft een lijst met alle composities beschikbaar in Kdenlive.

U kunt een compositie uit de lijst slepen en het loslaten op een clip in de Tijdlijn.

Effecten/compositiestapel:

Schakelt de Effecten/compositiestapel aan of uit.

De Effecten/Compositiestapel toont alle effecten toegepast op een clip of een track. Dis is waar u wijzigingen aanbrengt aan de effectinstellingen. Zie de sectie Effecten/compositiestapel van deze documentatie voor meer details.

Effecten

Schakelt het widget Effecten aan of uit.

kdenlive2304_effects

Widget Effecten van Kdenlive

Het widget Effecten geeft een lijst met alle effecten beschikbaar in Kdenlive. Het heeft groepen voor typen effecten (audio, video), aangepaste effecten, favoriete effecten en een optie om effecten te downloaden uit KDE Store.

U kunt een effect uit deze lijst slepen en het loslaten op een clip in de Tijdlijn, de Project-bin of op de Effectenstapel.

Meer details over effecten is beschikbaar in de sectie Effecten en Composities van deze documentatie.

Hulplijnen

Schakelt het widget voor Hulplijnen aan of uit.

Hulplijnen en Markeringen zijn krachtige hulpmiddelen om uw werkmethode te versnellen. Meer details hierover in de sectie Hulplijnen van de documentatie.

Histogram

Schakelt het widget voor Histogram aan of uit.

Histogram

Widget Histogram van Kdenlive

Deze scoop toont een frequentiehistogram van de helderheid van de kleurcomponenten van de video. Deze informatie is nuttig bij gebruik in combinatie met kleurcorrectie-effecten op toe te passen kleurcorrecties op de video. Kleurcorrectie omvat het verhogen van de helderheid of aanpassen van de witbalans om te verzekeren dat wit wit blijft en niet blauw wordt.

De histogrammen hebben de luminance op de horizontale as van 0 af links tot 255 rechts. De verticale as representeert het totaal aantal pixels in het huidige videoframe met een gegeven luminance.

Voor meer informatie lees het hoofdstuk Tips & Tricks over Hoe het histogram werkt in de sectie over Scopes.

Zie ook het video-effect Histogram video effect.

Bibliotheek

Schakelt het widget voor Bibliotheek aan of uit.

kdenlive2304_library

Widget Bibliotheek van Kdenlive

De Bibliotheek bevat items voor algemeen gebruik in projecten. Bijvoorbeeld watermerken, logo’s, lower-thirds, intro’s, enzovoort. Kijk in de sectie Bibliotheek van deze documentatie voor meer details.

Mediabrowser

Schakelt het widget voor Mediabrowser aan of uit.

kdenlive2304_media_browser

Widget Mediabrowser van Kdenlive

De Mediabrowser biedt u het gemakkelijk navigeren in uw bestandssysteem en het toevoegen van clips aan uw project. Voor meer details kijk in de sectie Mediabrowser van deze documentatie.

Online hulpbronnen

Schakelt het widget voor Online hulpbronnen aan of uit.

kdenlive2304_online_resources

Het widget Online hulpbronnen van Kdenlive

Het widget voor Online hulpbronnen biedt u het invoegen in uw project van zaken uit verschillende online medialeveranciers zoals Pixabay of Pexels.

Project-bin

Schakelt het widget Project-bin aan of uit.

kdenlive2304_project_bin

Widget Project-bin van Kdenlive

De Project-bin is de plaats waar Kdenlive een lijst heeft met alle clips (video, audio, titels, afbeeldingen) of zaken geassocieerd met het project. Voor meer details kijk in de sectie Project-bin van deze documentatie.

Nieuw in 23.04: Sequenties (nodig voor geneste tijdlijnen). Voor meer details zie de sectie Sequenties van de documentatie.

Projectmonitor

Schakelt het widget Projectmonitor aan of uit.

De Projectmonitor wordt gebruikt om de tijdlijn van uw project te tonen, d.w.z. de bewerkte versie van uw video. In modus Bewerken kunt u direct bepaalde effecten manipuleren vanuit de Projectmonitor. Zie de sectie Projectmonitor van deze documentatie voor meer details.

Project notities

Schakelt het widget Projectnotities aan of uit.

kdenlive2304_project_notes

Widget Projectnotities van Kdenlive

Projectnotities kan gebruikt worden om notities over uw project te bewaren, zoals ideeën of dingen te doen. Zie de sectie Projectnotities van deze documentatie voor meer details.

RGB Parade

Schakelt het widget RGB-parade aan of uit.

kdenlive2304_rgb_parade

Widget RGB-parade van Kdenlive

Het widget RGB-parade toont een histogram van de RGB-componenten van de videogegevens.

De horizontale as representeert de tijdlijn in het videoframe. De verticale as is de pixel-luminance van 0 tot 255. De helderheid van het punt op de grafiek representeert het aantal pixels met deze luminance in deze kolom pixels in het videoframe.

Meer details inclusief een meer grondige uitleg is beschikbaar in het hoofdstuk /tips_and_tricks/scopes/waveform_and_rgb_parade> in de sectie Scopes.

Zie ook het video-effect RGB Parade video effect.

Opname van beeldscherm

Schakelt het widget Scherm pakken aan of uit.

Notitie

Deze functie heeft problemen en zou niet gebruikt moeten worden. Het is al even niet onderhouden. Er zijn andere hulpmiddelen en toepassingen beschikbaar voor schermopnamen of iets pakken, deze functie zal zeer waarschijnlijk als verouderd worden verklaard.

Spraakbewerker

Schakelt het widget Spraakbewerker aan of uit.

kdenlive2304_speech_editor

Widget Spraakbewerker van Kdenlive

Het widget Spraakbewerker biedt u het gebruik van op AI gebaseerde spraakherkenning om ondertitels voor uw video te maken. U moet spraak-naar-tekst in Kdenlive configureren om dit te gebruiken. Meer details over de configuratie en potentieel noodzakelijke installaties evenals hoe de spraakherkenning te gebruiken is beschikbaar in de sectie Spraak-naar-tekst van deze documentatie.

Ondertiteling

Schakelt het widget Ondertiteling aan of uit.

kdenlive2304_subtitles

Widget Ondertiteling van Kdenlive

Het widget Ondertiteling wordt gebruikt om de ondertiteling voor uw project te beheren. Voor meer details zie de sectie Ondertiteling van deze documentatie.

Snelheid van video wijzigen (time remapping)

Het widget Time Remapping biedt u het veranderen van de snelheid.

kdenlive2304_time_remapping

Widget Time Remapping van Kdenlive

Meer details zijn beschikbaar in de sectie Time Remapping van deze documentatie.

Tijdlijn

Schakelt de Tijdlijn aan of uit.

De Tijdlijn is het centrale deel van Kdenlive waar u uw video samenstelt. Een meer gedetailleerde beschrijving is beschikbaar in de sectie Tijdlijn van deze documentatie.

Geschiedenis van ongedaan maken

Schakelt het widget Geschiedenis van ongedaan maken aan of uit.

De Geschiedenis van ongedaan maken toont alle bewerkingen tot nu uitgevoerd en biedt u het snel herstellen van uw project naar de status die het had een aantal wijzigingen geleden.

kdenlive2304_undo_history

Widget Geschiedenis van ongedaan maken van Kdenlive

Er kunnen tijden zijn wanneer u snel uw project wilt herstellen in de staat die het was in een aantal wijzigingen eerder. In plaats van herhaald een enkele ongedaan maken bewerking te doen, kan het efficiënter zijn om direct naar de bewerking in kwestie te gaan – als u deze gemakkelijk kunt lokaliseren.

Figuur 1

Dit is waar Beeld > Geschiedenis van ongedaan maken` in beeld komt. Het opent een vast te zetten venster met lijsten van alle gemaakte wijzigingen aan uw project in de volgorde waarin ze zijn gemaakt. Wanneer een projectbestand eerst wordt geopend, ziet het venster er uit als Figuur 1.

Figuur 2

Elke bewerking die u uitvoert vanaf dat moment wordt toegevoegd aan de lijst, zoals getoond in Figuur 2. Merk op dat de meest recente bewerking die u hebt uitgevoerd geaccentueerd is.

Figuur 3

In dit voorbeeld, als u de laatste drie bewerkingen ongedaan wilt maken met één klik, is alles wat u moet doen klikken op het item Kleurenclip aanmaken en die drie wijzigingen zullen in één keer teruggedraaid worden. Op dit punt, als u ongelukkig bent met het ongedaan maken van deze wijzigingen, kunt u ze gemakkelijk opnieuw doen door te klikken op een van de items die nog steeds in de lijst staan.

Figuur 4

Als u echter besluit dat terugkeren naar dat item Kleurenclip aanmaken er goed uitziet en u daarna een andere wijziging aan het project doet, dan zullen de drie overblijvende bewerkingen die in de lijst in Figuur 3 waren uit de buffer weggegooid worden en niet langer beschikbaar. Ze zullen vervangen worden door de nieuwe bewerking die u zojuist uitvoerde. Zie het resultaat in Figuur 4.

Figuur 5

Wanneer u uw project opslaat, zal het pictogram, dat er uitziet als het pictogram backspace, opnieuw gepositioneerd worden naast de meest recente bewerking in de lijst. Figuur 5 toont drie extra bewerkingen die zijn uitgevoerd na het opslaan van het bestand getoond door de vierkant. Na het opslaan van het bestand kunt u nog steeds terugkeren naar wijzigingen die gemaakt zijn voor het het opslaan.

Vectorscoop

Schakelt het widget Vectorscope aan of uit.

kdenlive2304_vectorscope

Widget Vectorscope van Kdenlive

Het widget Vectorscope biedt u het monitoren van de kleureigenschappen van uw clip in detail.

Meer details zijn beschikbaar in het hoofdstuk Tips & Tricks over de Vectorscope en tips_and_tricks/scopes/vectorscope_i_and_q_lines in de sectie over Scopes.

Zie ook de video-effecten Vectorscoop en Vectorscope (geavanceerd).

Golfvorm

Schakelt het widget Golfvorm aan of uit.

kdenlive2304_waveform

Widget Golfvorm van Kdenlive

In tegenstelling tot wat de naam suggereert is het widget Golfvorm niet voor audio maar representeert de Luma-component (witheid) van de video. Het is hetzelfde type grafiek als voor de RGB-parade. De horizontale as representeert de horizontale as in het videoframe. De verticale as is het pixel luma van 0 tot 255. De helderheid van het punt op de grafiek representeert het aantal pixels met dit luma in deze kolom pixels in het videoframe.

Meer details zijn beschikbaar in het hoofdstuk Tips & Tricks over de Golfvorm in de sectie over Scopes.

Zie ook het video-effect Videogolfvormmonitor.