Monitors

Kdenlive gebruikt twee monitoren widgets om uw video’s, afbeeldingen, titels, animaties of audiobestanden te tonen en af te spelen:

De monitorwidgets kunnen aan of uit worden geschakeld door respectievelijk het activeren van Menu ‣ Beeld ‣ Clipmonitor en Projectmonitor. Na activeren kunnen ze geselecteerd worden door op het bijbehorende tabblad te klikken dat verschijnt onderaan het monitorvenster.

Kdenlive ondersteunt een extern beeldscherm met de hulp van Blackmagicdesign DeckLink kaarten.

De Clipmonitor speelt de clip geselecteerd in de Project-bin af. De Projectmonitor speelt de tijdlijn van het project af beginnend op de positie van de afspeelkop.

Besturingen en elementen

../_images/kdenlive2304_ui-monitor_controls.webp

Besturingen van de monitor (zie deze tabel voor meer details)

../_images/kdenlive2304_ui-monitor_elements.webp

Monitorgebieden en elementen (zie deze tabel voor meer details)

Werkbalk van monitorscherm

kdenlive2308_ui-monitor_overlay

Werkbalk van monitorscherm en opties voor overlay

De werkbalk voor tonen van de monitor verschijnt wanneer u zweeft boven de gedefinieerde hotspot. Standaard is dat de rechtsbovenhoek van het monitorgebied. Klik op transform-move-horizontal om de werkbalk voor tonen van de monitor naar de linkerkant of terug te verplaatsen. U kunt het helemaal uitschakelen door rechts te klikken in het monitorgebied en Huidige monitoroverlay ‣ Informatie-overlay van monitor te selecteren.

De werkbalk heeft de volgende opties:

Pictogram

Beschrijving

view-fullscreen

Naar volledig scherm overschakelen

view-grid

Overlay wijzigen. Klik door de verschillende beschikbare patronen.

zoom-in

Inzoomen is altijd voor de gehele clip. Snij het af indien nodig en pas volgen van beweging alleen toe op de resulterende gedeelten waar nodig.

zoom-out

Uitzoomen

list-add

Hulplijn toevoegen

list-remove

Hulplijn verwijderen

transform-move-horizontal

Werkbalk verplaatsen. Klik door om de werkbalk van rechts (standaard) naar links en terug te verplaatsen.

kdenlive2304_ui-monitor_overlay_color

De kleur van de monitoroverlay wijzigen

De kleur van de hulplijnoverlay kan gewijzigd worden in Menu ‣ Instellingen ‣ Kdenlive configureren ‣ Kleuren en hulplijnen.

De grootte van de monitor wijzigen

kdenlive2304_ui-monitor_resize

De grootte van het monitorwidget wijzigen

U kunt de monitoren van grootte wijzigen door de randen van het widget te verslepen. Ga na dat de muisaanwijzer wijzigt in de vorm voor grootte wijzigen.

Zoombalk van monitor

kdenlive-ui-monitor_zoombar

Zoombalk voor monitor (voorbeeld audiobestand)

De tijdlijnlinialen van de monitors hebben zoombalken. Om te activeren, zweef boven de tijdlijnliniaal en gebruik Ctrl+Muiswiel. Een zoombalk zal verschijnen met een schuifbalk die links en rechts hendels heeft. Tegelijkertijd zullen de schaalmarkeringen op de tijdlijnliniaal wijzigen volgens de zoomfactor. Dit is behulpzaam bij het proberen om nauwkeurig op frame te snijden of in te stellen zones.

Resolutie van voorbeeldweergave

kdenlive2304_ui-monitor_preview_res

Resoluties van voorbeeldweergave

De voorbeeld-resolutie wijzigen geeft bij het bewerken een snellere beeldopbouw door de video-resolutie van de beeldschermen te verkleinen. Het kan gebruikt worden in plaats van proxies gebruiken. Snelheidsverbetering hangt af van uw bronbestanden.

Snelheid van afspelen hangt af van verschillende factoren: bronmateriaal, gebruik van proxies, type en aantal effecten en de mogelijkheden van de CPU. Er is beperkte tot geen ondersteuning van de GPU voor afspelen van de video. Voorbeeld renderen wordt ten zeerste aanbevolen als afspeelsnelheid ontbreekt.

Weergave met meerdere tracks

U schakelt de multitrack weergave in via Menu ‣ Monitor ‣ Multitrack weergave of via rechts klikken in het Projectmonitorgebied en selecteren van Multitrack weergave of door indrukken van F12.

Multicam

Het multitrackwergave-interface biedt u het selecteren van een track door in de projectmonitor te klikken. Zie de sectie over meerdere camera’s bewerking om het te gebruiken tijdens bewerken.

Clip- en projectmonitor in aparte vensters

Als u de Clip- en/of de Projectmonitor in hun eigen individuele vensters wilt klik op het respectievelijke tabblad en sleep het monitor:term:widget weg naar zijn eigen venster. Dit maakt de widgets los uit hun ruimte. Vanaf daar kunt u ze zelfs naar andere schermen, die u hebt, kunnen verplaatsten.

kdenlive2308_ui-monitors_separater_windows

Clip- en Project-monitor naar hun eigen onafhankelijke vensters verplaatsen (vastzetter losmaken)

Om de monitors terug te plaatsen in de tabbladweergave, klikt op de titelbalk van de monitor (schakel het in via Menu ‣ Beeld ‣ Titelbalken tonen) en versleept het venster bovenop een ander widget. Zie het hoofdstuk Het interface aanpassen voor meer details.

Notitie

Er is een laag risico dat het monitorwidget geen titelbalk heeft (tijdelijk defect). In dat geval moet u de instellingen van kdenlive terugzetten door ~/.config/kdenliverc (Linux) of C:\Users\<user_name>\AppData\Roaming\kdenlive\kdenlivestaterc (Windows) te verwijderen.