Bewerken

Bewerken wordt gedaan in de Tijdlijn. Voeg een clip toe door het uit de De project-bin of de Monitors te verslepen. Nadat een clip is losgelaten op een track, kan het verplaatst worden (het slepen en loslaten) naar een andere plaats op dezelfde track of op een andere track.

add clip to timeline

Bewerken met sneltoetsen kan het bewerken versnellen en u kunt bewerkingsstappen doen die niet mogelijk zijn of niet zo snel en gemakkelijk met de muis. Werken met sneltoetsen vanaf 19.08 en verder is anders dan in de vorige Kdenlive versies. Bewerkingen met de muis zijn niet gewijzigd en werken zoals eerder. Zie 3 Point Editing

Door uw project lopen

De tijdlijncursor toont uw huidige positie in het project. De posities van de cursors op de tijdlijnmeetlat en de Projectmonitor zijn altijd gesynchroniseerd. Positie kan verplaatst worden op de volgende manieren:

 • Sneltoetsen: pijlen rechts / links voor één frame, Shift+ rechts / links voor 1 seconde

 • Klikken/slepen in de Tijdlijn of in een leeg gebied van de tijdlijn.

 • Klikken/slepen in de meetlat Monitors.

 • Het muiswiel draaien terwijl de aanwijzer boven de Tijdlijn of boven de Monitors is

 • De tijdcode in het Monitors tijdcodewidget

 • Klikken op de pijltjes omhoog of omlaag op het Monitors tijdcodewidget

Knippen in een clip

Om een clip te knippen is het gemakkelijkst door de tijdlijncursor te plaatsen op de locatie waar u de clip wilt knippen, selecteer de clip (links erin klikken) en het menu Tijdlijn ‣ Huidige clip ‣ Clip knippen (standaard sneltoets: Shift + R).

Of Rechts klik ‣ Clip knippen

Alternatief - gebruik Hulpmiddel ruimte.

Grootte wijzigen van clip

De grootte van een clip kan gewijzigd worden vanaf zijn begin of einde door het slepen van zijn linker of rechter rand. Als u dat preciezer wilt doen, dan kunt u de tijdlijncursor plaatsen waar u wilt de grootte wilt laten eindigen en het menu Tijdlijn ‣ Begin van item van grootte wijzigen (standaard sneltoets: ( of Tijdlijn ‣ Einde van item van grootte wijzigen (standaard sneltoets: ))

Om nog preciezer de lengte van een clip te bepalen, dubbelklik erop in de tijdlijn en pas zijn duur aan met gebruik van de dialoog Clipduur. U kunt met deze methode nauwkeurigheid hebben op frameniveau.

clip duration

U kunt een clip ook van grootte wijzigen door deze te knippen met het Hulpmiddel schaar en dan het gedeelte dat u niet wilt verwijderen.

AV-clips onafhankelijk aanpassen met Shift + resize om alleen audio of video-gedeelte van een clip in grootte aan te passen.

alt + verplaatsen in de tijdlijn biedt het onafhankelijk verplaatsen van het audio- of videogedeelte naar een andere track.

av-metamove
resize clip yellow indicator

Selecteer een clip in de project-bin. Bij wijzigen van grootte van deze clip in de tijdlijn toont de clipmonitor een gele indicator relatief tot de originele cliplengte.

Een animatie bewerken

Notitie

Dit vereist Glaxnimate versie >= 0.5.1

Dubbelklik op een animatieclip in de tijdlijn en dat zal Glaxnimate openen.

Animation with background

De achtergrond van de animatie in Kdenlive zal ook in Glaxnimate getoond worden.

Glaxnimate with background

Het is mogelijk om verschillende exemplaren van Glaxnimate open te hebben, maar de achtergrond zal alleen verzonden worden naar diegene die als eerste in Glaxnimate is geopend. Als u de achtergrond in Kdenlive van een andere animatieclip wilt zien, sla de animatie op en sluit Glaxnimate alvorens u dubbelklikt op een andere animatieclip.

Snelheid van clip wijzigen

adjustspeed

De snelheid van een clip aanpassen door indrukken van CTRL + slepen van een clip in de tijdlijn.

Rechts klikken op de clip zie Snelheid wijzigen.

Ruimte tussen clips verwijderen

Klik rechts in de ruimte tussen de clips en kies Ruimte verwijderen. Let echter op dat als u clips hebt op meerdere tracks op de tijdlijn en ze zijn niet gegroepeerd, dan kan verwijderen van ruimte de uitlijning van de clips tussen de verschillende tracks verstoren – de ruimte wordt alleen verwijderd uit de tijdlijn waar u hebt geklikt. In deze situatie kan het veiliger zijn om het Hulpmiddel ruimte te gebruiken.

remove space

Tijdlijn ‣ Huidige track ‣ Alle ruimten na de cursor verwijderen

Het behandelt AV-clips als 1 element, op welke track ze zijn doet niet ter zake. Deze functie is alleen in het menu Tijdlijn beschikbaar om rommel te vermijden.

Meer details zie Ruimte verwijderen / Ruimte in alle tracks verwijderen.

Tijdlijnzone aanpassen

Shift+z past de tijdlijnzone aan aan geselecteerde clips

adjust timeline zone to selection

Tijdlijnwerkbalk

Er is een werkbalk tussen monitors en de tijdlijn die verschillende aspecten van de bewerker bestuurt.

Middle Toolbar ver 21.04
 1. Afrolmenu Samenstellen van track.

Kdenlive-enable-track-composition

Track samenstellen is nu een eenvoudig keuzevakje in plaats van de afgekeurde keuze geen/hoge resolutie.

Indien ingeschakeld is Kdenlive ingesteld op Hoge kwaliteit

Indien ingeschakeld is Kdenlive ingesteld op Geen

Verouderd sinds versie 22.08.

1a, 1b en 1c kunnen niet meer geselecteerd worden.

1d. Gemixte audiotracks wijzigt de volgorde waarin tracks worden getoond aan gemixte audio- en videotracks. Bijvoorbeeld, van de onderkant van de tijdlijn tot de bovenkant van de tijdlijn: A1, V1, A2, V2, A3, V3

1e. Gesplitste audiotracks wijzigt de volgorde waarin tracks worden getoond aan gescheiden audio- en videotracks. Bijvoorbeeld, van de onderkant van de tijdlijn tot de bovenkant van de tijdlijn: A1, V1, A2, V2, A3, V3

1f. Gesplitste audiotracks (omgedraaid) wijzigt de volgorde waarin tracks worden getoond aan gescheiden audio- en videotracks in omgekeerde volgorde. Bijvoorbeeld, van de onderkant van de tijdlijn tot de bovenkant van de tijdlijn: A1, A2, A3, V1, V2, V3

 1. Bewerkingsmodus van tijdlijn Afrolmenu. Deze zelfde instellingen zijn te vinden onder het menu Hulpmiddel.

2a. Tijdlijn modus normaal

2b. Tijdlijn modus overschrijven

2c. Tijdlijn modus invoegen

 1. Tijdlijnzone gebruiken timeline-use-zone-on / Tijdlijnzone niet gebruiken timeline-use-zone-off voor invoegen (omschakelen). Zie Invoegen en overschrijven: geavanceerde tijdlijn bewerking voor meer details.

Hulpmiddelgroep (één van deze 3 kan actief zijn)

Actieve knoppen zijn grijs.

 1. Selectiehulpmiddel - Ook geselecteerd met de sneltoets ‘S’. Biedt de selectie en manipulatie van clips op de tijdlijn

 2. Kniphulpmiddel - Ook geselecteerd met de sneltoets ‘X’ of om te knippen op het punt van de afspeellijn gebruik “Shift-R”. Dit biedt het knippen van een clip in twee clips.

 3. Hulpmiddel ruimte - Ook geselecteerd met de sneltoets ‘M’. Dit hulpmiddel zal alle clips selecteren op een punt op de tijdlijn en biedt ze om te samen verschoven te worden.

 4. Positie-indicator - toont het tijdpunt of framenummer van de locatie van de zwevende muis aan de linkerkant en de totale lengte van het project aan de rechterkant.

7a. hh:mm:ss:ff; Stelt de positie-indicator in op tijdseenheden te tonen

7b. Frames Stelt de positie-indicator in op frames tonen

 1. Clips mixen - biedt overgangen op dezelfde track om toegepast te worden tussen twee clips. Zie Mengingen voor een gedetailleerde uitleg.

 2. Clipzone invoegen in tijdlijn. Zie Invoegen en overschrijven: geavanceerde tijdlijn bewerking voor meer details.

 3. Clipzone overschrijven in tijdlijn. Zie Invoegen en overschrijven: geavanceerde tijdlijn bewerking voor meer details.

 4. Tijdlijnzone extraheren

 5. Tijdlijnzone liften

 6. Favoriete effecten

 7. Voorbeeldweergave starten

14a. Renderen van voorbeeld stoppen

14b. Voorbeeldzone toevoegen

14c. Voorbeeldzone verwijderen

14d. Alle voorbeeldzones verwijderen

14e. Automatisch voorbeeld

Tijdlijnvoorbeeldweergave uitschakelen

14g. Gegevens in de cache beheren

Items 14, 14a-14g worden gedekt in detail door het hoofdstuk in Tips & Tricks over Renderen van voorvertoning in de tijdlijn.

 1. Toon/verberg het hulpmiddel Audiomixer. Het hulpmiddel audiomixer biedt het beheren van het geluid in het project.

 2. Toon/verberg het hulpmiddel effects-subtitle. Dit toont of verbergt de ondertiteltrack waar ondertitels aangemaakt of bewerkt kunnen kunnen worden in het project.

Samenstellen van track

De compositie van tracks is uniform van toepassing op alle tracks in uw tijdlijn.

Tip

Onder bepaalde condities bij samenstellen, als u vindt dat de uitkomst van een transitie niet is wat u zou verwachten, probeer dan track samenstellen (compositing) uit te zetten voor een snelle controle. Als het vreemde weg is, dan is dit een interferentie tussen de automatische samenstelling van de tijdlijntrack en uw overgangen als gebruiker.

Track samenstellen is nu een eenvoudig keuzevakje in plaats van de keuze geen/hoge resolutie.

Hoge kwaliteit

Verouderd sinds versie 22.08.

Wanneer samenstelling track gezet is op Hoge kwaliteit, zullen tracks met alfa-kanaalinformatie automatisch samengesteld worden met de andere tracks met gebruik van een algoritme dat iets langzamer is dan het algoritme gebruikt met Voorbeeld maar met behoud van een hoge kwaliteit kleuren

Geen

Verouderd sinds versie 22.08.

Wanneer compositie van track is op Geen staat dan krijgt u geen tracks met alfa-kanaalinformatie om samen te stellen met de andere tracks tenzij een expliciete samenstel- of affine-transitie is toegevoegd tussen de clips. Dit is in de basis een soort van expertmodus wanneer u volledige controle over elke samenstelling in uw tijdlijn wilt.

Voorbeeld

Verouderd sinds versie 21.08.

Notitie

Uiteindelijk renderen gebruikt altijd ofwel Hoge kwaliteit of Geen. Dus is kwaliteit Voorbeeld, gewoon, alleen voor voorbeeld.

Wanneer samenstelling track gezet is op Voorbeeld, zullen tracks met alfa-kanaalinformatie automatisch samengesteld worden met de andere tracks met gebruik van een algoritme dat iets sneller is dan het algoritme gebruikt met Hoge kwaliteit maar met iets gedegradeerde kleuren

Actieve track

Editing active track

Een actieve track

1 Doeltrack (3-puntsbewerking). De geaccentueerde doelstrip geeft aan dat in de project-bin een A/V clip is geselecteerd (de geselecteerde clip heeft een audio en video deel).

2 actieve track (3-puntsbewerking)

3 Trackkop

4 lege deel van de track

Alleen actieve tracks kunnen clips accepteren of reageren om een functie te bewerken. Een actieve track wordt aangegeven met a:

 • Geaccentueerd tracknummer (2) (voor 3-puntsbewerking)

 • blauwachtige of bruinachtige track (3 4) (hangt af van het kleurenschema), werken met de muis of clip invoegen door plakken

Wanneer u werkt met de muis, maakt Kdenlive een track actief als u een clip in de tijdlijn loslaat of een clip selecteert.

Maak een track actief door:

 • klik in de trackkop (3)

 • dubbelklik in een leeg deel van de track (4) (de afspeelkop beweegt ook naar dit punt). Dit is nuttig wanneer u clips kopieert en plakt.

 • 1-9 selecteert een videotrack

 • alt+1-9 selecteert een audiotrack

 • pijltjestoets omhoog/omlaag

Voor 3-puntsbewerking

 • Alt+Shift+A schakel alle tracks actief

 • Shift+A schakel alle tracks actief/inactief

 • A schakel track actief

 • Shift+T schakel trackdoel

Hier vindt u meer sneltoetsen voor de tijdlijn.

Bewerkingsmodi van tijdlijn

Normale modus

In deze bewerkingsmodus kunt u geen clips bovenop andere clips slepen op dezelfde track in de tijdlijne. U kunt ze naar een andere track in de tijdlijn slepen maar niet in dezelfde track op hetzelfde tijdpunt als een bestaande clip. De tegenstelling hiermee is de overschrijfmodus.

Overschrijfmodus

In deze bewerkingsmodus kunt u een clip op een track slepen waar er al een bestaande clip is en de inkomende clip zal dat gedeelte van de bestaande clip (of clips) bedekt door de inkomende clip overschrijven.

kdenlive_overwrite_mode_after01

Vóór

kdenlive_overwrite_mode_after01

Na

In de bovenstaande schermafdruk “Na” kunt u zien dat de clip die van de bovenste track is gesleept een gedeelte van de clip op de lagere track heeft vervangen.

Clips in de tijdlijn herschikken

Een bewerking met herschikken uitvoeren. Deze techniek laat u snel de volgorde van clips in de tijdlijn wijzigen.

Overwrite-mode

Sleep een clip, wanneer u het loslaat op een nieuwe locatie wordt een bewerking met overschrijven uitgevoerd die de bestaande clip overschrijft.

Invoegmodus

Met deze modus geselecteerd en wanneer u een selectie in de tijdlijn loslaat zal de selectie ingevoegd worden in de tijdlijn op het punt waar de muis wordt losgelaten. Waar de geselecteerde clip wordt losgelaten wordt geknipt en de clips worden naar rechts verplaatst om de inkomende clip ruimte te geven.

Kdenlive_Insert_mode0before

Vóór

Kdenlive_Insert_mode1before

Gedurende

Kdenlive_Insert_mode1after

Daarna. Inkomende clip ingevoegd. Clips na het invoegpunt naar rechts verplaatst

Bewerking herschikken in de tijdlijn

Een bewerking met herschikken uitvoeren. Alleen clips in de bestemmingstracks wordt verplaatst; clips in de andere tracks blijven hetzelfde. Deze techniek laat u snel de volgorde van clips in de tijdlijn wijzigen.

Het sluit altijd alle ruimte in de track.

Insert-mode

Versleep een clip, als u het laat vallen op een nieuwe locatie. De clip loslaten doet een invoegbewerking die clips alleen verschuift in de bestemmingstrack.

Bewerkingshulpmiddelen voor de tijdlijn

Selectiehulpmiddel

Dit gebruiken om clips te selecteren in de tijdlijn. De cursor wordt een hand wanneer dit hulpmiddel actief is.

Snijgereedschap

Dit gebruiken om clips in de tijdlijn te knippen. De cursor wordt een schaar wanneer dit hulpmiddel actief is.

ESC: terugkeren uit elk hulpmiddel naar het hulpmiddel Selecteren.

Hulpmiddel ruimte

Dit hulpmiddel gebruiken (distribute-horizontal) om tijdelijk aparte clips te groeperen en ze daarna in de tijdlijn te verslepen om ruimte tussen clips te maken of te verwijderen. Erg nuttig. Experimenteer met dit hulpmiddel om te zien hoe het werkt.

spacer tool crop

In het bovenstaande voorbeeld zijn deze clips niet gegroepeerd. Het hulpmiddel ruimte maken groepeert ze tijdelijk voor u zodat u ze allen als een groep kunt verplaatsen.

ESC: terugkeren uit elk hulpmiddel naar het hulpmiddel Selecteren.

Hulpmiddel voor onderschuiven

slip tool

Slip behoudt de originele duur van de clip. Net als werken met oud filmmateriaal: onder het gegeven “venster” van de cliplengte sleept het de filmstrip achter- en voorwaarts.

slip tool in action

Gebruik Slip (kdenlive-slip) om, in een enkele bewerking, de IN en UIT punten van een clip voor- of achterwaarts te trimmen met hetzelfde aantal frames, terwijl de originele duur behouden blijft en zonder naastliggende clips te beïnvloeden.

U kunt meerdere clips nu in één keer slippen: selecteer alle clips die u wilt slippen met het hulpmiddel selecteren met gebruik van Shift schakel daarna het hulpmiddel slip in en ga verder…

Slip kan met de muis worden gedaan, met de pijltjes toetsen en met de knoppen op de werkbalk van de monitor.

ESC: terugkeren uit elk hulpmiddel naar het hulpmiddel Selecteren.

Hulpmiddel rimpel

ripple tool

Ripple wijzigt de originele duur van de clip. Net als werken met oud filmmateriaal: U verlengt of verkort de filmstrip en verplaatst de naastliggende clips terug en voorwaarts als u dat doet.

Gebruik Ripple (kdenlive-ripple) om een clip te trimmen en schuif de volgende clips in de track met het aantal frames dat u trimt. Wanneer u een clip met deze actie verkort zullen alle clips die in tijd volgen verschuiven. Als er lege ruimte in de track is gedraagt het zich als een clip en schuift het in de tijd zoals een standaard clip zou doen.

U kunt Ripple slechts op een enkele clip tegelijk toepassen.

Ripple kan alleen met de muis gedaan worden.

ESC: terugkeren uit elk hulpmiddel naar het hulpmiddel Selecteren.

Hulpmiddel voor multi-camera

multicam tool

Het hulpmiddel multi-camera biedt het kiezen tussen verschillende camera’s terwijl afspelen actief is. Voeg uw clips toe in verschillende tracks, maar op dezelfde positie in de tijdlijn en activeer het hulpmiddel multi-camera door naar het menu Hulpmiddel -> Hulpmiddel voor multi-camera te gaan. U kunt de clips in de gewenste track trimmen terwijl de tijdlijn afspeelt door hun overeenkomstige nummers te drukken (voor track V1, druk op toets 1; voor track V2 druk op toets 2, etc…) of selecteer eenvoudig de gewenste track in de projectmonitor door er op te klikken met de muis.

Hulpmiddel multi-camera selecteren zal de Weergave met meerdere tracks in de projectmonitor inschakelen en een markering zetten op de huidige tijdlijnpositie. U kunt daarna ga-naar/speel-af naar de gewenste positie, klik op een trackweergave in de projectmonitor en het zal alle tracks liften behalve voor de eerdere actieve track. U kunt daarna ga-naar herhalen en in een andere track klikken om door te gaan met het liften van tracks.

Er wordt niet gestopt met afspelen wanneer u de bewerking uitvoert om verlies van het ritme te vermijden en te werken zoals u werkt tijdens een live-uitzending. Als u het bewerken wilt corrigeren kunt u handmatig stoppen en de knip trimmen zoals u zou doen wanneer u normaal een video bewerkt.

De audiotracks doen niet mee in het proces omdat u in het algemeen slechts één audiotrack gebruikt (diegene die komt uit de hoofdmixer waarnaar de anderen zijn gesynchroniseerd)

ESC: terugkeren uit elk hulpmiddel naar het hulpmiddel Selecteren.

Statusbalk

Bottom toolbar ver 17.04
 1. Tips wat u kunt doen wanneer u boven items zweeft.

 2. Namen van de clip waarboven u zweeft in de tijdlijn

 3. Modus waarin u bent in (standaard is Selecteren = Normale modus)

 4. Schakelaar voor Kleurtags

 5. Schakelaar voor Video miniaturen

 6. Schakelaar voor Geluidsminiaturen. Zie Geluidsminiaturen tonen

 7. Schakelaar voor markeringen. Zie Commentaar bij markeringen tonen

 8. Schakelaar voor Snap. Zie Snap

 9. Zoomniveau aanpassen aan project. Zie Zoomniveau aanpassen aan project

 10. Uitzoomen

 11. Schuifregelaar voor zoomen Project zoomen

 12. Inzoomen

Audio en video automatisch splitsen

Wanneer dit aan staat en u sleept een clip naar de tijdlijn, zal de audio in de clip op een audiotrack terecht komen en de video op een videotrack. U kunt hetzelfde resultaat bereiken als u de clip selecteert, Menu’s bij rechts klikken, Audio splitsen. Wanneer dit uit staat en u sleept een clip op de tijdlijn, worden beiden, de audio- en videotracks, gecombineerd in één videotrack.

Automatische overgangen

Indien actief zal elke aan de tijdlijn toegevoegde overgang de automatisch overgangsoptie standaard geactiveerd hebben. Zie Overgangen/composities

Video miniaturen tonen

Indien aan zullen de videoclips in de tijdlijn miniaturen hebben evenals een bestandsnaam. Anders hebben ze alleen de bestandsnaam van de clip.

Wanneer de tijdlijn is ingezoomd tot het maximum zal de videotrack een miniatuur tonen voor elk frame in de clip. Wanneer de tijdlijn niet op maximum zoom is, zal de videotrack een miniatuur tonen voor het eerste en laatste frame in de clip.

Geluiddsminiaturen tonen

Indien aan, zal de audioclip een golfvorm weergeven van de audiogegevens evenals een bestandsnaam. Anders alleen de bestandsnaam van de clip.

Commentaar bij markeringen tonen

Dit schakelt het tonen van Markeringen opgeslagen in Clips aan en uit (de tekst met de gouden achtergrond in het onderstaande voorbeeld) en binnen Hulplijnen (de tekst met de paarse achtergrond).

markers and guides

Vastklikken

Wanneer deze functie aan is, zal het slepen van het begin van één clip dichtbij het eind van een andere resulteren aan het eind van de eerste clip en vastklikken op de plaats om perfect uitgelijnd te zijn met het begin van de tweede clip. Terwijl u de twee einden naar elkaar beweegt, zal zodra ze binnen een bepaalde kleine afstand zijn, ze samen vastklikken zodat er geen ruimte en overlap meer is. Merk op dat dit zelfs gebeurt als de clips op verschillende tracks in de tijdlijn zich bevinden.

Clips zullen ook vastklikken aan de cursorpositie, markeringen en Hulplijnen.

Zoomniveau aanpassen aan project

Dit zoomt het project uit zodat het alle past in het tijdlijnvenster. Dit is dezelfde functie die wordt gestart door menu-item Tijdlijnmenu, Zoomniveau aanpassen aan project.

Project zoomen

De vergrotingslenzen zoomen in of uit op de tijdlijn. De schuifregelaar past de zoom aan met grote stukken. Dezelfde instellingen worden gecontroleerd door de menu-items Tijdlijn, Inzoomen en Uitzoomen.

Opnamen wegknippen uit meerdere uitgelijnde tracks - Uitgeknipt verwijderen

Dit is beschikbaar in het menu Tijdlijn onder Alle clips ‣ Uitgeknipt verwijderen [1] .

Lijkt te ontbreken in Kdenlive 17.04 & 18.04

Markeer punten In en Uit in de Projectmonitor, kies daarna Tijdlijn ‣ Alle clips ‣ Verwijder Ripple (of Ctrl + X). Kdenlive verwijdert alle opnamen tussen de punten In en Uit in niet-vergrendelde tracks, schuift al het andere terug om het gat te vullen en zet de afspeelkop op her punt In.

3-puntsbewerking

3 belangrijke punten om het concept 3-puntsbewerking (met sneltoetsen) te begrijpen:

Bron

3point source

Links van de trackkop bevinden zich de groene verticale lijnen (V1 of A2). De groene lijn is verbonden met de bronclip in de project-bin. Alleen wanneer een clip is geselecteerd in de project-bin, wordt de groene lijn getoond afhankelijk van het type van de clip (A/V-clip, afbeeldings/titel/kleurclip, audioclip).

Doel

3point target

In de trackkop is de doel V1 of A1 actief wanneer het geel is. Een actieve doeltrack reageert op bewerkingsoperaties zoals een clip invoegen zelfs als de bron niet actief is.

Het concept is als denken aan verbindingen

Verbind de bron (de clip in de project-bin) aan een doel (een track in de tijdlijn). Alleen wanneer beide verbindingen op dezelfde track aangeschakeld zijn, zal de clip uit de project-bin naar de tijdlijn “vloeien”.

Belangrijk

Actieve doeltracks zonder verbonden bron reageren op bewerkingsoperaties.

Voorbeelden van geavanceerd bewerken

Hier is een korte introductie op het 3-puntsbewerkingssysteem.

3point insert
 1. Selecteer een clip in de project-bin met een pijltje omhoog/omlaag

 2. Verplaats de clip met de toetsen JKL of met de pijlen links/rechts en zet de IN en de UIT punten met de toetsen I en O.

 3. Druk op T om naar de tijdlijn te gaan

 4. Selecteer een video- of audiotrack in de tijdlijn (pijltjestoets omhoog/omlaag) en stel het in als bron met Shift + T.

 5. Activeer de track als een doel met sneltoets A (dit verbindt de track met de bron)

 6. Druk op V (invoegen) of B (overschrijven) om de clip op de afspeelkoppositie toe te voegen of het geselecteerde gebied in de tijdlijn te vullen als het actief is. Als u het moet activeren gebruik de toets G.

3point edit

In het volgende voorbeeld willen we alleen het audiogedeelte van een clip in A2 invoegen en we willen een gat in alle andere video- en audiotracks maken:

 1. Activeer alle doeltracks die clips bevatten (gele knoppen).

 2. Activeer alleen de audiobron op A2

 3. Druk op V (invoegen).