Video opnemen

Notitie

In ieder geval zijn het opnemen met Firewire en webcam verwijderd in de overgang naar KDE 5 vanwege gebrek aan mankracht.

Kdenlive biedt functionaliteit voor het opnemen van video met externe apparaten; bijv., Firewire, FFmpeg, opnemen van scherm en Blackmagic.

U stelt video opnemen in met Instellingen ‣ Kdenlive configureren ‣ Opnemen (meer hier Kdenlive configureren).

U definieert de doelmap van uw opnames door Instellingen ‣ Kdenlive configureren ‣ Omgeving ‣ Standaard Mappen (meer hierover Kdenlive configureren).

Om een video-opname te maken, selecteert u de Monitors en kiest u het opname-apparaat in de keuzelijst rechtsonder.

Kdenlive_Capture_video1

Firewire

Notitie

Deze mogelijkheid is in de recente versies van Kdenlive niet beschikbaar. Gebruik dvgrab direct in een terminal om video van firewire op te nemen.

Dit neemt video op van videobronnen die verbonden zijn via een firewire (ook bekend als - IEEE 1394 High Speed Serial Bus) kaart en kabel. Deze mogelijkheid gebruikt het programma dvgrab en de instellingen hiervoor zijn aan te passen door te klikken op het pictogram met de steeksleutel of door Instellingen>Kdenlive configureren. Zie Kdenlive configureren.

Het maken van een opname

  • Verbind uw apparaat met de firewire kaart en schakel het in op de afspeel-mode

  • Klik op de Verbind knop

Kdenlive_Connect_firewire_button
  • Klik op de opnameknop – merk op dat het grijs wordt terwijl u een opname maakt

  • Klik opnieuw op de opnameknop om de opname te stoppen. Of klik op de stopknop.

  • Als de opname is beëindigd, dan klikt u op de knop voor het verbreken van de verbinding.

Kdenlive_Disconnect_capture
  • In het dialoogvenster voor de Opname-bestanden, klikt u op de knop voor importeren om de opname-bestanden automatisch in de project bin te importeren.

Kdenlive_Captured_files_dialog

Notitie

Als uw machine niet begint met het afspelen van het opname-apparaat nadat u op de opname-knop heeft geklikt, dan kan u handmatig op uw machine het afspelen starten en vervolgens op opnemen klikken.

FFmpeg

Ik denk dat dit met gebruik van Video4Linux2 video-opnames maakt via een geïnstalleerde Web Cam.

Opname van beeldscherm

Dit maakt video-opnames van de beeldscherm

Open Opname van beeldscherm: Beeld ‣ Opname van beeldscherm.

Opname starten: klik op de “opname” knop.

Opname stoppen: klik opnieuw op de “opname” knop.

De opgenomen clip zal aan de project bin worden toegevoegd.

U kunt de instellingen aanpassen in Kdenlive configureren

Om uw linux distributie te controleren, typt u ffmpeg -version op de commandoregel in een terminal en kijkt u uit voor --enable-x11grab in de gerapporteerde configuratie-informatie. [1]

Als u een schermopname maakt en u gebruikt de X246 met een ingestelde audio en u krijgt een crash zoals te zien in het schermafdruk…

../_images/Kdenlive_Screen_cap_with_audio_crash.png

…overweeg dan om voor de audio-opname een profiel aan te maken waarbij -acodec pcm_s16le is vervangen door -acodec libvorbis -b 320k. Zie Kdenlive configureren.

Blackmagic

Dit is voor opnames met de Blackmagics decklink video-opname kaarten (AFAIK). Ik weet niet zeker hoe stabiel deze code op dit moment is. Wordt genoemd in de oude Mantis bug tracker ID 2130.

Voetnoten