Archiveren

Archive

De functie Archiveren (Project ‣ Project archiveren, zie Menu Project) in Kdenlive biedt u het kopiëren van alle bestanden vereist door het project (afbeeldingen, video-clips, projectbestanden,…) naar een map, en als alternatief het geheel te comprimeren in een tar.gz of zip-bestand.

Archivering wijzigt het projectbestand door het bijwerken van het pad van videoclips naar de gearchiveerde versies.

Dit kan nuttig zijn als u werken aan een project hebt beëindigd en een kopie ervan wilt bewaren, of als u een project van de ene computer naar een andere wilt verplaatsen.

Kdenlive Arcive Open

Het resulterende tar.gz of zip-bestand kan direct in Kdenlive met Bestand ‣ Openen geopend worden, schakel bestandseinde naar Gearchiveerd project.

Kdenlive Open Archived Project

Kdenlive zal het uitpakken naar een locatie die u specificeert alvorens het te openen.

Kdenlive Missing Clips

Als u het project met de optie Alleen tijdlijn clips archiveren hebt gearchiveerd, zal Kdenlive vragen wat het moet doen met de niet gearchiveerde clips.