Bestandsstructuur

Zoals al aangegeven in Snelstart, adviseren wij om voor elk project een andere map te gebruiken. Kdenlive zal voor caching de volgende mappen genereren in de project-map:

  • /proxy/ voor de Clips die zijn gegenereerd

  • /thumbs/ voor miniaturen voor alle al gebruikte clips

  • /titles/ standaard locatie voor de Titels opgeslagen buiten het project-bestand

  • /.backup/ is voor de automatische Reservekopie van uw project. Deze mappen kunnen verwijderd worden als ze niet meer nodig zijn. (bijvoorbeeld voor het vrijmaken van ruimte op de harde schijf). Kdenlive zal ze opnieuw creëren als u het project de volgende keer laad.

Waarschuwing

De map /titles/ is de standaard map waar de .kdenlivetitle titel-bestanden worden opgeslagen. Controleer dat u geen belangrijke bestanden daar heeft opgeslagen voor dat u het verwijderd.

De oorspronkelijke clips zou u overal kunnen plaatsen. Maar, hier zijn toch enkele overpeinzingen wat betreft hun locaties:

  • Materiaal (afbeeldingen, clips, audio) die alleen voor één project wordt gebruikt, kunt u in een submap van de project-map plaatsen. Dit zorgt dat alle belangrijke bestanden bij elkaar blijven, en zorgt er voor dat er minder tijd voor het zoeken van de bestanden nodig is.

  • Bij materiaal dat in meerdere projecten wordt gebruikt is het handiger als dat bij elkaar blijft. Ik heb op dezelfde manier een video-collectie gekregen als dat ik een foto-collectie heb gekregen.